Vlastníme moderní CNC stroje a další zařízení pro obrábění kovů, složitě tvarovaných součástí strojů a zařízení nebo třeba tvářecích forem. S obráběním kovů máme dlouholetou zkušenost a spolu s důmyslnou technologií v podobě vysoce výkonných obráběcích center a nejnovějšími počítačovými softwarů dokážeme vyrobit téměř cokoliv.

CNC frézování provádíme na vertikálních obráběcích centrech AKIRA SEIKI SV 815 a Optimill, které díky řídicím systémům Mitsubishi a Sinumerik zvládají řídit několik os současně, přímé závitování nebo komunikaci mezi CAM softwarem. Na soustruhu MASTURN 54 CNC soustružíme součásti z oceli, barevných kovů nebo z plastů.

Všechny stroje jsou vhodné pro prototypovou i sériovou výrobu. Jsme tedy schopni přizpůsobit zakázku vašim požadavkům na množství výrobků. Soustředíme se i na broušení plochých či kulatých dílů a nástrojů, výrobu drážek do nábojů, obrážení či dělení materiálů na pásové pile.

CNC obráběcí centrum AKIRA SEIKI SV 815

CNC obráběcí centrum AKIRA SEIKI SV 815

Pojezdy X 815 mm Y 540 mm Z 560mm

fréza CNC

Frézka FV25 CNC A

Pojezdy X 760 mm Y 380 mm Z 152mm

frézování

Frézka FGV 32

Pojezdy X 1000 mm Y 300 mm Z 420mm

Frézka FGU 32

Pojezdy X 1000 mm Y 275 mm Z 420mm

Frézka F2V-R

Pojezdy X 820 mm Y 355 mm Z 400mm

CNC frézky

Pro frézování součástí pomocí počítačem řízených strojů je naše firma vybavená celkem třemi obráběcími stroji. Prvním z nich je vertikální obráběcí centrum Akira Seiki SV815. Tento stroj je charakteristický svým uzavřeným prostorem pro obrábění, kde je umístěn stůl o rozměrech 950x480 mm, pracovní vřeteno, které je schopno dosáhnout 15 000 ot/min, 32-pozicový zásobník nástrojů s ramenovým podavačem a dopravník pro kontinuální odvádění třísek z prostoru obrábění. Je řízen pomocí systému Mitsubishi M700, který je programován pomocí ISO kódů nebo za pomocí postprocesoru, odladěném programování v CAM systému, který je více upřednostňován. Součástí vybavení tohoto stroje je také přídavná 4. osa, která se otáčí kolem osy X. Dalším strojem je CNC frézka Optimill F105. Stroj má pracovní stůl o rozměrech 800x320 mm, 12-ti pozicový zásobník nástrojů a je řízen pomocí řídícího systému Sinumerik. Také tento stroj je programován pomocí CAD/CAM systémů. Poslední počítačem řízeným frézovacím strojem je konzolová frézka FV25 CNC s řídícím systémem Heidenhain. Pracovní stůl tohoto stroje má rozměr 254x1000 a koná pohyby v osách X a Y. Pohyb v ose Z koná vřeteno, které je uložené ve výsuvné pinole a lze s ním obrábět otáčkami až 6000/min.

Konvenční frézky

Součástí strojového parku firmy jsou také konvenční frézovací stroje od firmy TOS Olomouc. Tyto stroje vynikají svou tuhostí a jednoduchostí na obsluhu. Stroje, které jsou staršího data výroby, prošly nedávno generální opravou, tudíž všechny splňují veškeré požadavky, které jsou na ně, při výrobě kladeny. Mezi tyto stroje se řadí frézka FGV32 a FGU32. Jedná se o vysoce výkonné frézky s širokým rozsahem frézovacích operací. Tyto stroje jsou většinou používány pro hrubovací operace a pro přípravu polotovarů pro obrábění na CNC strojích. Důkazem, že se jedná o výkonné frézky je i to, že jsou vybaveny vřetenem s kuželem ISO 50, které přenáší velké síly. Dalším strojem je frézka F2V-R. Jedná se o menší stroj s pneumatickým upínáním a plynule nastavitelnými otáčkami, což usnadňuje práci při výrobě kusových výrobků.

soustruh MASTURN 54 CNC

Soustruh MASTURN 54 CNC

Točný průměr (mm) 350
Točná délka (mm) 850

soustruh CNC

SV 18

Točný průměr 350 mm
Točná délka 1000 mm

SUI 50

Točný průměr 500 mm
Točná délka 1000 mm

Pro CNC soustružení je naše firma vybavená soustruhem české produkce Kovosvit MAS, Mastrunem 54CNC, který vyniká svou jednoduchostí obsluhy a je vhodný pro kusovou a malosériovou výrobu. Obrábění je možné provádět v ručním režimu řízení nebo automatickém pomocí CNC systému, který je řízen pomocí systému Heidenhain, pracujícího na bázi pevných cyklů. S maximální délkou soustružení 850 mm a maximálním obráběným průměrem 500mmje schopný obrábět obrobky o hmotnosti až 1000kg. Pro upínání nástrojů je využívání držáků, které jsou upínány do revolverové hlavy, která zaručuje rychlé a přesné napolohování nástrojů.

Další stroje pro soustružení jsou konvenční soustruhy SV18R a SUI50. Na soustruhu SV18R jsou prováděny lehké hrubovací dokončovací operace menších součástí s nižší hmotností, zatím co SUI50 je využíván pro obrábění velkých a těžkých součástí. Je to velmi tuhý stroj, lze tedy vrtat větší průměry děr velkými vrtáky a při hrubování lze nastavit větší šířku záběru. Součástí tohoto stroje je také jeřáb, pomocí kterého lze manipulovat s těžkými polotovary a upnout je do sklíčidla stroje.

obrážečka
drážky

ZHOTOVOVÁNÍ DRÁŽEK S PŘESNOSTÍ JS 9

Do našeho strojního vybavení také patří stroje na obrážení drážek. Jedná se o vertikální obrážečky. Jedním z nich je konvenční stroj a druhý počítačem řízený. Počítačem řízená obrážečka ovládá 3 osy (X,Y,C). Tento stroj umožňuje obrábět více drážek na jednom obrobku nebo vytvořit drážku větší šířky než je šířka nástroje postupným rozšiřováním do stran. Také řídí posuv do řezu s automatickým odskokem při zpětném chodu, aby dosáhl lepší kvality povrchu drážky.

bruska BHU 28

Bruska BHU 28

Použití: broušení hřídelů, broušení otvorů
Točný průměr (mm): 200
Točná délka (mm): 1000

Bruska BPH40

Bruska BPH30

Použití: rovinné broušení
rozměry stolu 300x1000 mm

Bruska BPH40

Použití: rovinné broušení
rozměry stolu 400x800 mm

edgecam
Space Claim

Firma používá dva systémy pro výrobu součástí. Jedním z nich je CAD systém Spaceclaim. V dnešní době většina technické dokumentace výrobků je zasílána jak ve formátu 2D výkresu, tak i ve 3D modelu. Tento program je využíván pro vytváření polotovarů nebo v případech různých úprav a oprav, které jsou potřeba pro následné zpracování v CAM systému. Spaceclaim nachází také využití v případech, nedostatečné výkresové dokumentace, kdy jsou neokótované rozměry přímo odměřeny na modelu a nedochází tak ke zdlouhavým odstávkám stroje a problém je vyřešen v krátkém čase. Možností je i navrhování nových součástí a tvoření její výkresové dokumentace, které je často využíváno pro výrobu vlastních přípravků.

Dalším systémem je Edgecam. Je to CAM systém, který je používán k tvorbě programů pro obrábění součástí na CNC obráběcích strojích, konkrétně na strojích Akira seiki a Optimill F105. Tyto stroje jsou postprocesorově odladěné, takže je možné pro ně generovat NC kód, který je jejich řídící sytém schopen přečíst a vykonat požadované obráběcí úkony, které byly vytvořeny v programu. Tento software velmi usnadňuje tvorbu programů pro tvarově složitější součásti. Ve srovnání s programováním přímo na stroji pomocí ISO kódů nebo cyklů je programování v Edgecamu rychlejší, pohodlnější a lze dosáhnout lepšího využití strojů.

KONSTRUKTÉRSKÁ ČINNOST

ZAJIŠŤOVÁNÍ TECHNICKÉHO A KONSTRUKČNÍHO ZPRACOVÁNÍ VÝROBKU

pásová pila

Dělení materiálu

Mikroúderové značení

Mikroúderové značení

tryskací box

Tryskací box

Zakázková výroba jednoúčelových zařízení

Zakázková výroba jednoúčelových zařízení

Elektroerozivní obrábění

EDM - Elektroerozivní obrábění

3D měření

3D měření